Tandvleesbehandeling

Wat is parodontitis?

Parodontitis is een ontsteking aan het tandvlees en/of kaakbot. Deze ontsteking ontstaat wanneer bacteriën zich ophopen op tanden en kiezen en tandplaque vormen langs de tandvleesrand. Bij parodontitis kan het tandvlees rood en gezwollen zijn. Ook kan het gaan bloeden bij het poetsen, flossen of eten. Het tandvlees kan op den duur gaan terugtrekken. Een vieze smaak of een slechte adem kunnen duiden op parodontitis.
Parodontitis geeft zelden pijnklachten en kan daardoor lang onopgemerkt blijven. Als de ontsteking niet wordt behandeld, kan deze zich uitbreiden naar het onderliggende kaakbot waardoor er botafbraak optreedt. Hierdoor zullen de tanden en kiezen op den duur los gaan staan en verloren gaan.

Parodontitis brengt ook risico's mee voor de algehele gezondheid en verhoogt het risico op hart- en vaatziekten.

1. Eerste bezoek bij de parodontoloog

De parodontoloog stelt, mede op basis van de vraag waarmee u bent doorverwezen, de diagnose. Hiervoor wordt uw gezondheidstoestand (voorzover van belang) kort besproken. De ruimte tussen de tanden en het tandvlees wordt gemeten (parodontiumstatus). Er wordt gekeken hoe erg het tandvlees bloedt en in hoeverre het tandvlees teruggetrokken is. Om te zien of de ontsteking het kaakbot heeft aangetast worden er röntgenfoto’s gemaakt. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld en wordt deze met u besproken. U krijgt meteen de begroting mee, zodat u een indruk heeft van de kosten van de verdere behandeling in onze praktijk. 

2. Eerste behandelingen door de mondhygiënist

Een eerste stap naar gezond tandvlees is het geven van poetsinstructies en een grondige reiniging van de tanden en pockets. Dit gebeurt in een aantal sessies bij onze mondhygiënist. Mocht het nodig zijn, dan wordt er een bacteriële kweek afgenomen om te kunnen beoordelen of er zich schadelijke bacteriën in de mond bevinden, die de ontstekingen veroorzaken of verergeren.

3. Herbeoordeling door de parodontoloog

Tijdens dit bezoek wordt vastgesteld in hoeverre het tandvlees (weer) gezond is en hoe de vervolgbehandeling zal zijn. Dit kan een kleine chirurgische ingreep (flap-operatie) zijn (zie hieronder) of een nazorg traject bij de mondhygiënist.

4. Chirurgische ingreep door de parodontoloog (indien nodig)

Onder plaatselijke verdoving wordt, geheel steriel, het worteloppervlak van tanden en kiezen gereinigd. Alle ontstekingsbronnen en ontstekingsweefsel worden weggehaald. Na een week worden de hechtingen verwijderd.

5. Nazorg behandelingen na chirurgische ingreep door de mondhygiënist (na 3 en na 6 weken) 

Het is nu van belang dat de ontsteking niet meer terugkomt. Omdat er nog sprake is van een genezingsfase, zorgen onze mondhygiënisten ervoor dat uw de tanden en kiezen goed gereinigd blijven en worden. De mondhygiënist kan op deze manier ook zien of er sprake is van vooruitgang en kan indien nodig direct de parodontoloog inseinen.

6. Herbeoordeling door de parodontoloog

Er wordt gekeken en gemeten (parodontiumstatus) in hoeverre het tandvlees en kaakbot weer gezond is.

7. Regelmatige nazorg

Nazorg door een mondhygiënist en controle door de parodontoloog is belangrijk.

Vergoeding paradontologie Direct contact opnemen

Home Behandelingen Tandvleesbehandeling