Direct contact? Bel: 0229 - 214 242

Home > Implantologie > Vergoeding implantologie

Vergoeding implantologie

Vergoeding implantologieBij de PPI krijgt u na uw eerste bezoek een begroting mee gebaseerd op het behandelplan, opgesteld door de tandarts-parodontoloog/ implantoloog. Daarbij hanteren wij de codes en tarieven die door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn bepaald en goedgekeurd.

Voor de actuele tarievenlijst zie: www.vergelijkmondzorg.nl

Wat wordt er vergoed?

U kunt op basis van de begroting die u van ons mee krijgt, navraag doen bij uw ziektenkostenverzekeraar welke UPT-codes u vergoed krijgt. Als u naast uw basisverzkering aanvullend verzekerd bent voor tandheelkundige hulp kan, een (groot) deel van de kosten door uw ziektekostenverzekeraar worden vergoed. 

ADVIES: kijk goed welke verzekeraar een aanvullend tandartsenpakket heeft voor parodontale zorg en/of implantaten.

Informatie over uw declaratie

Via factoringsbedrijf Famed: Het factoringbedrijf  Famed zendt uw nota rechtstreeks naar uw ziektekostenverzekeraar (op een enkele verzekeringsmaatschappij na). U ontvangt dan van Famed een nota met het restbedrag welke uw ziektekostenverzekeraar niet vergoedt. Vervolgens betaalt u dan zelf de restnota die u van Famed heeft ontvangen.

Mocht u uw hierover nog vragen hebben dan kunt u ook contact opnemen met Famed (0900 - 0885 of www.famed.nl). Kosten hiervan zijn €0,18 per gesprek.