Vergoeding

Bij de PPI krijgt u na uw eerste bezoek een begroting mee gebaseerd op het behandelplan, opgesteld door de tandarts-parodontoloog/implantoloog. U kunt op basis van de begroting die u van ons mee krijgt, navraag doen bij uw ziektenkostenverzekeraar welke UPT-codes u vergoed krijgt. 

Home Informatie Vergoeding