Klachtmeldingen

Als u niet tevreden bent willen we dat graag oplossen

We doen al het mogelijke om de zorg te bieden die nodig is. Gelukkig komt het eigenlijk niet voor, maar indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, dan vernemen we dat graag en zullen we er alles aan doen om dat te corrigeren.

Neem in dat geval s.v.p. met ons contact op en dan trachten wij het probleem op korte termijn op te lossen. Er zijn verschillende manieren waarop u uw klacht kunt melden.

Bespreek uw klacht met de betrokkene

Klachten m.b.t. uw behandeling bespreekt u bij voorkeur eerst met de betrokkene want die is immers verantwoordelijke voor uw behandeling.

Telefonisch melden

Uw opmerking of klacht kunt u ook telefonisch melden. De baliemedewerkster kan u vragen om uw klacht op papier te zetten zodat er geen onduidelijkheden over de klacht zijn.

E-mail

U kunt uw opmerking of klacht sturen naar fin.ad@ppih.nl onder vermelding klacht.

Home Klachtmeldingen