Direct contact? Bel: 0229 - 214 242

Home > Laatste nieuws > Klinische avond over peri-implantitis op de PPI...

Klinische avond over peri-implantitis op de PPI door Bruno Loos

Klinische avond over peri-implantitis op de PPI door Bruno Loos

Afgelopen november werd een de klinische avond verzorgd door Prof. dr. B.G. Loos: 

Peri-implantitis

De prevalantie van peri-implantitis is uiteindelijk veel hoger dan we voorheen dachten. Begrip van de complexe etiologie van deze aandoening helpt bij de planning van implantaten en bij het inschatten van het risico op het ontstaan van peri-implantitis, “voorkomen is beter dan genezen”.
In deze lezing zal u op de hoogte worden gebracht over nieuwe gegevens t.a.v. het voorkomen van peri-implantitis (patiëntniveau en implantaatniveau) en zal er stilgestaan worden bij risicofactoren. Tenslotte zal er ingegaan worden op de therapeutische mogelijkheden van peri-implantitis.

Na het bijwonen van deze lezing kunt u als deelnemer:
- de begrippen peri-implantaire mucositis en peri-implantitis uitleggen 
- aangeven hoe vaak peri-implantitis voorkomt bij individuele implantaten en bij patiënten met implantaten 
- een beeld schetsen van de behandelmogelijkheden van peri-implantitis 

C.V. Prof. dr. B.G. Loos

Na zijn afstuderen als tandarts en na een periode algemene praktijk, behaalde Bruno Loos een MSc in de parodontologie en een PhD in de orale biologie, beide in de VS. Hij is hoogleraar parodontologie en werkt fulltime bij ACTA. Bruno Loos is directeur van het Postgraduate Master’s Programme in Oral Health Sciences en directeur van het profiel Parodontologie. Hij is voorzitter van de sectie Parodontologie/biochemie, en binnen ACTA één van de trekkers van het onderzoeksprogramma “Orale infecties en ontstekingen”. Zijn onderzoek is gefocust op ontstekingsmechanismenbij parodontitis alsmede de wisselwerking tussen mondgezondheid en lichamelijke gezondheid (met name in relatie tot hart-en vaatziekten en suikerziekte). Daarnaast bestudeert hij aspecten van de vatbaarheid voor parodontitis en aspecten van peri-implantitis (etiologie en behandeling).