Algemene Voorwaarden

Onderstaand de algemene voorwaarden van ons bedrijf.

Behandeling en informatie

1. Voor behandelingen die een totaalbedrag van boven de €250,- of meer bedragen, zal PPI Hoorn voorafgaand aan de behandeling een begroting verstrekken aan de patiënt.                                                                      

2. Bij noodzakelijke wijzigingen van het behandelplan als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die een overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen na overleg met de patiënt, de extra te maken kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht.                                                                           

3. De kosten van de tandheelkundige behandeling worden gedeclareerd overeenkomstig de geldende tarieven zoals die zijn opgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).                                                                            

4. De tarievenlijst is te vinden via links op de website van de PPI Hoorn. De tarieven kunnen van tijd tot tijd veranderen (zie Tarievenlijst 2020).

5. De patiënt dient te allen tijde PPI Hoorn volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de patiënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling. 

6. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de adresgegevens. Wijzingingen kunnen worden doorgegeven aan het secretariaat van de PPI. 

Afspraken nakomen 

1. Indien er een afspraak is gemaakt telefonisch, per mail of aan de balie, is de patiënt zelf verantwoordelijk voor het noteren van deze afspraak. Een herinneringsmail aan de afspraak vanuit PPI Hoorn wordt als extra service gezien. Wanneer de herinneringsmail door welke redenen dan ook niet door PPI Hoorn verstuurd kon worden, is de patiënt alsnog verantwoordelijk voor het nakomen van deze afspraak.

2. Het annuleren van de afspraak dient 48 uur van te voren gedaan te worden. Dit dient telefonisch, per mail of aan de balie te gebeuren. Bij het niet annuleren of het niet tijdig annuleren van een afspraak bij de mondhygiënist wordt een deel van de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht. Dit is de eerste keer €50,-, de tweede keer €75,- en de derde keer €100,-. Wanneer u een behandeling van de parodontoloog niet of niet tijdig annuleert, kan dit bedrag hoger zijn, afhankelijk van het soort behandeling die zou plaatvinden en de gereserveerde behandeltijd. 

3. PPI Hoorn is te allen tijden bevoegd om vastgestelde afspraken met de patiënt te verzetten of annuleren.  

Gegevens opvragen

1. Voor het behandelen van patiënten is PPI Hoorn soms genoodzaakt informatie op te vragen aan derden. Voor het opvragen van informatie zal, indien mogelijk, eerst toestemming aan de patiënt worden gevraagd. Met deze informatie zal uiterst zorgvuldig worden omgegaan. PPI Hoorn is voor de gedragingen van derden niet aansprakelijk.

Betaling

Tarieven omhoog

Alle tarieven zijn geïndexeerd. De tarieven van de tandheelkundige zorg en de tarieven orthodontische zorg stijgen met 1,7%. 

Wijzigingen

De NZa heeft ook wijzigingen in het aantal prestaties doorgevoerd. Kijk voor een overzicht daarvan op www.vergelijkmondzorg.nl/tandartstarieven

U ontvangt uw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Status van uw betaling controleren
  Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
 • Betalingsregeling treffen

  Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

 • Veelgestelde vragen bekijken

  Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

  Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

  Wat gebeurt er met uw gegevens?

  Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.   

  Betalingsvoorwaarden Infomedics

  In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

  Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?  

 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Klachten

1. Klachten door de patiënt dienen te worden ingevuld via het daarvoor bestemde klachtenformulier op de website van PPI Hoorn.                                                                                                                                          

2. De klacht zal worden behandeld volgens de klachtenregeling van KNMT (De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).

Home Voorwaarden