Vergoeding implantologie

Bij de PPI krijgt u na uw eerste bezoek een begroting mee gebaseerd op het behandelplan, opgesteld door de tandarts-parodontoloog/ implantoloog. Daarbij hanteren wij de codes en tarieven die door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn bepaald en goedgekeurd.

Voor de actuele tarievenlijst zie: www.vergelijkmondzorg.nl

Wat wordt er vergoed?

U kunt op basis van de begroting die u van ons mee krijgt, navraag doen bij uw ziektenkostenverzekeraar welke UPT-codes u vergoed krijgt. Als u naast uw basisverzkering aanvullend verzekerd bent voor tandheelkundige hulp kan, een (groot) deel van de kosten door uw ziektekostenverzekeraar worden vergoed. 

ADVIES: kijk goed welke verzekeraar een aanvullend tandartsenpakket heeft voor parodontale zorg en/of implantaten.

Informatie over uw declaratie

U ontvangt de digitale rekening op het e-mailadres wat bij de PPI Hoorn van u bekend is. Deze wordt verstuurd vanuit het e-mailadres: rekening@infomedics.nl

U kunt de digitale rekening, na het uitvoeren van een extra controle (sms-verificatie), voor eigen administratie downloaden of direct betalen met de beveiligde, ingesloten IDEAL betaalknop. De benodigde gegevens voor betaling zijn dan reeds voor u ingevuld. Naast het gemak van de ingesloten IDEAL betaalknop kunt u de rekening uiteraard ook betalen in de internetbankieromgeving van uw bank.
Herinneringen of aanmaningen ontvangt u echter op papier.

"Ik ontvang liever een papieren rekening, kan dat?"
Ontvangt u liever een papieren rekening? U kunt dit aan ons doorgeven aan ons secretariaat.

Infomedics biedt ook mogelijkheden voor een betalingsregeling.
Voor informatie kunt u bellen naar Infomedics. Het telefoonnummer is 036-2031900.

Home Informatie Vergoeding Vergoeding implantologie