Hervatten mondzorg

24 april 2020

Op dinsdag 21 april is in het nieuws gekomen dat wij naast de spoedzorg ook weer de reguliere mondzorg in de praktijk mogen hervatten. De afgelopen weken zijn de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd om de veiligheid van u en ons personeel te waarborgen. De PPI is ervan overtuigd, dat wij op een veilige en verantwoorde wijze de zorg weer kunnen hervatten. 

Vanaf woensdag 29 april kunt u weer naar de praktijk bellen en zullen er weer behandelingen plaatsvinden. Onderstaand een korte samenvatting van de belangrijkste veranderingen.

Wij zullen volgens een iets anders schema werken en het kan dus zijn dat uw afspraak verplaatst wordt. Hierover nemen wij contact met u op. Verder zullen wij, voordat u naar de praktijk komt, enkele vragen per mail naar u doorsturen of deze telefonisch met u afhandelen. Dit zullen de volgende vragen zijn: 

 • Heeft u Corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona?
 • Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden? 
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symnptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (> 38 graden)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symtomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking

Indien op 1 van deze vragen het antwoord 'ja' is, stel dan uw afspraak uit. 

Als het antwoord op al deze vragen 'nee' is, is de volgende vraag: voelt u zich gezond? Zo nee, overleg dan met de parodontoloog of mondhygiënist. 

Daarnaast nog een aantal maatregelen/aanwijzingen:

 • Kom op tijd: niet te vroeg en niet te laat. Dit om zo min mogelijk mensen binnen de praktijk aanwezig te hebben, ook bij ons geldt de 1.5 meter afstandsregel in de publieke ruimte. 
 • Kom zo veel mogelijk alleen naar de praktijk (indien mogelijk).
 • Bij binnenkomst verzoeken wij u uw handen te desinfecteren en vervolgens uw mobiele telefoon niet meer aan te raken. 
 • De behandelaren en assistenten zijn extra beschermd voor ieders veiligheid.
 • Bij u zal de temperatuur worden opgemeten door een praktijkmedewerker. 
 • In de behandelkamer wordt u verzocht om 1 minuut te spoelen met chloorhexidine en vervolgens nog eens 1 minuut met waterstofperoxide 1,5%. Dit zijn desinfectiemiddelen.  
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk. 

Verder is de wachtkamer van de PPI anders ingericht, ziet u vloerstickers op de grond en zijn er plexieschermen geplaatst bij de balie voor uw en onze veiligheid.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar uw hand niet schudden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen kunt u altijd bellen met: 0229 - 21 42 42

Home Nieuws Hervatten mondzorg